Informujemy, że firma RAM-SERWIS Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe
klientów, jedynie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlecenia serwisowego,
zamówienia, wystawienia faktury lub przygotowania odpowiedzi na
zapytanie (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie
danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).

Nie gromadzimy danych klientów i osób oraz firm które się z
nami kontaktują, w celach późniejszej odsprzedaży podmiotom
trzecim.

Nie wysyłamy do naszych klientów oraz osób i firm które się z
nami kontaktują, niezamówionych ofert handlowych.

Cookies używane w serwisie www.ramserwis.pl są jedynie tzw.
ciasteczkami sesyjnymi, wygasającymi po wyjściu użytkownika ze
strony. Nie służą one do "śledzenia" aktywności użytkowników.